Liên kết website
Số lượt người truy cập
Hôm nay : 40
 • Kêu gọi viện trợ, tài trợ phục vụ dạy học năm học 2020-2021
  | Trường THCS Nguyễn Du | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 3 công khai năm học 2020-2021
  | Trường THCS Nguyễn Du | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đăng ký thi đua năm học 2020-2021
  | Trường THCS Nguyễn Du | 118 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch và quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021
  | Trường THCS Nguyễn Du | 67 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Kế hoạch năm học 2020-2021
  | Trường THCS Nguyễn Du | 71 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch phòng chống dịch Covid19 năm học 2020-2021
  | Trường THCS Nguyễn Du | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo tháng 8, kế hoạch tháng 9
  | Trường THCS Nguyễn Du | 76 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch năm học 2020-2021
  | Trường THCS Nguyễn Du | 87 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 3 công khai năm học 2020-2021
  | Trường THCS Nguyễn Du | 90 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thông báo tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2020-2021
  | Trường THCS Nguyễn Du | 130 lượt tải | 1 file đính kèm
Thư viện ảnh