Liên kết website
Số lượt người truy cập
Hôm nay : 214
 • Nội quy dạy học trực tuyến
  | Trường THCS Nguyễn Du | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022
  | Trường THCS Nguyễn Du | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nghị quyết Hội nghị CB-VC năm học 2021-2022
  | Trường THCS Nguyễn Du | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch năm học 20212022
  | Trường THCS Nguyễn Du | 42 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch công khai năm học 2021-2022
  | Trường THCS Nguyễn Du | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022
  | Trường THCS Nguyễn Du | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THÔNG BÁO kết quả chọn sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong trường THCS Nguyễn Du, Năm học 2021 – 2022
  | Trường THCS Nguyễn Du | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
  TB kết quả chọn sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong trường THCS Nguyễn Du, Năm học 2021 – 2022
 • Đăng ký thi đua năm học 2020-2021
  | Trường THCS Nguyễn Du | 284 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch và quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021
  | Trường THCS Nguyễn Du | 103 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Kế hoạch năm học 2020-2021
  | Trường THCS Nguyễn Du | 118 lượt tải | 1 file đính kèm
Thư viện ảnh