Liên kết website
Số lượt người truy cập
Hôm nay : 40
 • Đăng ký thi đua năm học 2020-2021
  | Trường THCS Nguyễn Du | 118 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch và quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021
  | Trường THCS Nguyễn Du | 67 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Kế hoạch năm học 2020-2021
  | Trường THCS Nguyễn Du | 71 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch phòng chống dịch Covid19 năm học 2020-2021
  | Trường THCS Nguyễn Du | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo tháng 8, kế hoạch tháng 9
  | Trường THCS Nguyễn Du | 76 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch năm học 2020-2021
  | Trường THCS Nguyễn Du | 87 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thông báo tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2020-2021
  | Trường THCS Nguyễn Du | 130 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021
  | Trường THCS Nguyễn Du | 204 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Lịch công tác cuối năm học 2019-2020
  | Trường THCS Nguyễn Du | 88 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo tháng 5, kế hoạch tháng 6 năm 2020
  | Trường THCS Nguyễn Du | 93 lượt tải | 1 file đính kèm
Thư viện ảnh